(1)
Murillo Pérez, L.; Rodríguez Urteaga, Z. squemia ecurrente osterior a nfarto gudo e iocardio n l dulto ayor: Insólita presentación nicial e rteritis e akayasu. Arch Peru Cardiol Cir Cardiovasc 2022, 3, 45-52.